Foredraget og undervisning kan tilpasses forskellige målgrupper, f.eks. efterskoleelever, gymnasier, biblioteker eller sogneaftener. Emnet kan også variere. Det kan være aktuelt i forhold til krisen mellem Ukraine og Rusland, men også være mere generelt, f.eks. omkring islams betydning i Rusland. Jeg skræddersyer foredraget efter jeres behov.

Prisen for foredraget tager udgangspunkt i AC's minimumstakst for foredrag på 3008 kr. pr. 45-60 min. Dertil kommer kørselstillæg samt eventuelt øvrige tillæg, hvis der er ekstra lang rejsetid eller behov for overnatning.